Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

Ob-1494/14 , Stran 554
Ob-1494/14
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova, št. 9000-13/14_ 3 / 3 in št. 9000-13/14_ 3 / 5 z dne 18. 1. 2014, Svet javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, SI – 1260 Ljubljana Polje, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;) Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2014 Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (potrdili ne smeta biti starejši od enega meseca), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, SI – 1260 Ljubljana Polje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj”. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program/vizijo vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Osnovne šole Zadobrova

AAA Zlata odličnost