Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

, Stran 159
Drugo preklicujejo
Andželović Vito, Stantetova ulica 10, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18120808, izdala Filozofska fakulteta. gnx-332973 Čigon Erika, Ivana Turšiča 1, Sežana, študentsko izkaznico, št. 18100222, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gng-332965 DAMP d.o.o., Vrbje 24, Žalec, nalepko taksi table, št. 0004699/06599/796/001, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnn-332958 Debelak Natalija, Babno 15A, Celje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za licenco, izdalo Ministrstvo za promet. gnp-332956 Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, študentsko izkaznico, izdano na ime Panjan Peter. Ob-1094/14 GTS INŽENIRING d.o.o., Rožna dolina, cesta II/28, Ljubljana, štampiljko modre barve, dimenzije 26,5 X 13 mm, z vsebino: GTS INŽENIRING d.o.o. Ljubljana. gnz-332971 Kukec Vesna, Preglov trg 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11100374, izdala Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnl-332985 Legiša Jernej, Njegoševa cesta 6F, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41100270, izdala Medicinska fakulteta. gno-332982 Leljak Danilo s.p., Skorba 32, Hajdina, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime Leljak Danilo, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 612812, izdano leta 1999. gns-332953 Mensur Čandić s.p., Dergomaška 77, Ljubljana, dovolilnice: Ukrajina/tranzit, št. 3309022, 3309023, 3306233, 3306234; Belorusija, št. 3743419, 3743420; Kazahstan, št. 67868, 67869; Ukrajina/3. države 3696233; BiH 728, 729, 606, 607; Rusija/3. države 1076490, 1076491; Rusija/bilateralna 1065482, 1065483, 1065484, 1062453. Ob-4606/13 MERCATOR d.d., Dunajska 107, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020958001, na ime Filip Košir, izdajatelj Cetis d.d. gnw-332974 Murko Miran, Bišečki vrh 47, Trnovska vas, potrdilo za voznika viličarja, veljavno od 7. 11. 1997, izdajateljica Ljudska univerza Ptuj, številka 3486/97, izdano leta 1997. gnc-332969 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, okrogli žig, premera fi 35, z vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU, z grbom RS v sredini, pod njim številka 1. Ob-1114/14 Pajić Bojan, Cara Dušana 219, 35 000 Jagodina, Republika Srbija, vozno karto, številka 1070500014040005, izdajatelj Cetis Celje. gnb-332970 Pečnik Anton, Savinjska cesta 182, Polzela, izkaznico in značko ribiškega čuvaja, izdajatelj Ministrstvo za kmetijstvo, številka 302. gnm-332984 PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, licenco za tovorno vozilo, volvo, št. GEO04737/02909/049, reg. št. LJ SC 429, izdala GZS. gns-332978 Pušnik Borut s.p., Črešnjevec 120, Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika Slobodana Jokić, veljavno od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 010013/AD60-2-4488/2013, izdano leta 2013. gnr-332979 Radovanović Ivan, Turjaško naselje 2, Kočevje, voznikovo kartico, št. 1070500032248002, izdal Cetis. gny-332972 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službene izkaznice javnih uslužbencev Brenko Ratka, zap. št. 555, izdana dne 2. 4. 2002, Kuhar Kovačič Tonije, zap. št. 2436, izdana dne 3. 9. 2007, ter Lazarević Mira, zap. št. 2604, izdana dne 30. 3. 2011. Ob-1086/14 Zapušek Jože, Planina 27D, Planina pri Sevnici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022982000, izdajatelj Cetis d.d. gnr-332954

AAA Zlata odličnost