Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

VL 188667/2013 Os-4653/13 , Stran 155
VL 188667/2013 Os-4653/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Dragice Našič Kohne, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Roman Kunstelj, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Franc Zadravec, Ciril Metodov drevor 5, Ptuj, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Ana Kacin Matijevič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Biserka Bitenc, Litijska cesta 286, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Andreja Rebernak, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Marija Fujan, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Boža Šepec, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Martina Bitenc, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Duško Petrovič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Ivanka Ivanetić, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Marija Nada Zadravec, Ciril Metodov drevor 5, Ptuj, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Silvester Fotivec, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Franc Čampa, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Amalija Rihar, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Marija Končina, Ljubljanska cesta 38 B, Vrhnika, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Jadranka Marković, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana; Igor Cotič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljubljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana, zaradi izterjave 169,07 EUR, sklenilo: dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 12. 2013

AAA Zlata odličnost