Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

In 121/2013 Os-4604/13 , Stran 155
In 121/2013 Os-4604/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, proti dolžniku Branku Kmezić, Obrežje 9c, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 20.017,81 EUR s pp sklenilo: dolžniku Branku Kmeziću, prej Obrežje 9c, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Nataša Vrečar Zorčič, Cesta prvih borcev 43, Brežice. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 18. 12. 2013

AAA Zlata odličnost