Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

SV 17/2014 Ob-1064/14 , Stran 154
SV 17/2014 Ob-1064/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 17/2014 z dne 9. 1. 2014, je bila nepremičnina, in sicer: stanovanje številka 3, v izmeri 74,25 m2 (del stavbe št. 303 v stavbi št. 169, katastrska občina 678 – Spodnje Radvanje) v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Kardeljeva cesta 80, Maribor, s pripadajočim kletnim prostorom, stanovanjska stavba pa stoji na parceli številka 431, katastrska občina 678 – Spodnje Radvanje, ki je last dolžnika in zastavitelja Ekart Roberta, rojenega 12. 5. 1982, stanujočega Miklavž na Dravskem polju, Ulica čebelarja Močnika 22, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 772/2013, sklenjene dne 4. 12. 2013, s prodajalko Katjo Špec, zastavljena v korist upnice Katje Špec, rojene 17. 1. 1981, stanujoče Litija, Konj 9, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost