Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 25/14 Ob-1115/14 , Stran 140
Št. 25/14 Ob-1115/14
Svet javnega socialnovarstvenega zavoda Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izola, na podlagi sklepa sveta zavoda, z dne 13. 1. 2014, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/ka za direktorja/direktorice doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 56., 57., 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami): – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice; Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat preneha na podlagi zakona; – znanje italijanskega jezika. Kandidati/kandidatke morajo priložiti tudi program dela in vizijo razvoja doma. Mandat direktorja/direktorice traja pet let. Imenovani/imenovana direktor/direktorica sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom zavoda za čas trajanja mandata. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepis (kratek opis dosedanjega dela) kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet doma upokojencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – razpis direktorja«.
Svet Doma upokojencev Izola

AAA Zlata odličnost