Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Ob-1107/14 , Stran 139
Ob-1107/14
Svet zavoda, Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Ravne na Koroškem, razpisuje delovno mesto ravnatelja Gimnazije z možnostjo imenovanja tudi za direktorja Šolskega centra Ravne na Koroškem. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Gimnazije«. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda, Šolski center Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost