Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 110-4/2014 Ob-1091/14 , Stran 138
Št. 110-4/2014 Ob-1091/14
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18 b, Nova Gorica, na podlagi sklepa 4. korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo Nova Gorica z dne 10. 1. 2014, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Nova Gorica. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I-34/98, 36/00 – ZPD- ZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 –ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG, 73/08 – ZUTPG, 57/12) in 31. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Nova Gorica in v skladu z veljavno sistemizacijo, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, – vozniški izpit B kategorije; ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, – vozniški izpit B kategorije. Zaželeno je, da kandidati/ke vlogi priložijo program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Nova Gorica za mandatno obdobje. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Nepopolnih vlog Svet zavoda Centra za socialno delo Nova Gorica ne bo obravnaval. Prijavljeni kandidati/ke bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica

AAA Zlata odličnost