Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 104-0005/2013-1 Ob-1066/14 , Stran 137
Št. 104-0005/2013-1 Ob-1066/14
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto direktorja ali direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let. Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome, – kratek opis delovnih izkušenj in dokumentacijo, ki dokazuje navedbe o delovnih izkušnjah kandidata, – življenjepis kandidata, – potrdilo o nekaznovanosti, – program razvoja podjetja za mandat. Rok za vlaganje prijav je dvajset dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, s pripisom »Razpis direktor, ne odpiraj«. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka priporočeno po pošti ali neposredno pri Komunalnem podjetju Logatec. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od poteka roka za vlaganje prijav. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana Kunc, na tel. 01/750-81-18. V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške. Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

AAA Zlata odličnost