Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

3006. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, stran 8046.

Na podlagi 90. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) ter na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, sprejetem na seji Mestnega sveta MO Nova Gorica dne 18. 9. 2014 in objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/14 z dne 10. 10. 2014:
– se črtajo 42., 45., 46. in 47. člen;
– 43. člen postane 42. člen in se pravilno glasi:
»V 110. členu se v osemnajsti alineji za navedbo »08/10« vstavi vejica in besedilo: »109/11 obvezna razlaga«.
V dvajseti alineji se številka »8« nadomesti z »9«.
Doda se alineja z besedilom »Odlok o OPPN Vodovodna (Uradni list RS, št. 10/14)«.
– 44. člen postane 43. člen in se pravilno glasi:
»V 111. členu se za besedo »predpisih« vstavi vejica in besedilo »razen če so določbe tega odloka za investitorja ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva investitor«.
– 48. člen postane 44. člen.
Št. 3500-2/2013
Nova Gorica, dne 30. septembra 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost