Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2014 z dne 24. 6. 2014

Kazalo

1993. Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 5336.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavlja Agencija za zavarovalni nadzor
P o p r a v e k
V Sklepu o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29-1192/14 z dne 25. 4. 2014, se nadomesti nepravilna priloga obrazec St-P4 z obrazcem St-P4, ki je priloga tega popravka.
Št. 40151-1064/2014
Ljubljana, dne 20. junija 2014
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.