Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4148. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015, stran 11161.

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na 3. izredni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
N A Č R T R A V N A N J A
s premičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem je sestavljen iz:
– načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR in
– načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR
1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja v letu 2015:
+------------+------------------------+------------+------------+
| Zaporedna |  Vrsta premičnega  | Okvirni  | Predvidena |
| številka |    premoženja    |  obseg  | sredstva v |
|      |            | premoženja |  EUR   |
+------------+------------------------+------------+------------+
|   1.   |osebni avtomobil:    |  1 kom  |  15.000  |
|      |službeno vozilo se bo  |      |      |
|      |nabavilo zaradi potreb |      |      |
|      |opravljanja rednih nalog|      |      |
|      |v okviru Medobčinskega |      |      |
|      |inšpektorata in     |      |      |
|      |redarstva        |      |      |
+------------+------------------------+------------+------------+
2. Načrt razpolaganja premičnega premoženja v letu 2015:
V letu 2015 se ne predvideva odsvojitve premičnega premoženja v vrednosti nad 10.000 EUR.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2015. Načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2015.
Št. 410-25/2014 (4-01)
Vrhnika, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost