Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4143. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stran 11144.

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) v povezavi z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 21. in 50. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 8. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarješke Toplice, je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 znaša:
   za stanovanja in počitniške hiše ter garaže
  zasebnih lastnikov                0,0002210 EUR
  za objekte družbene dejavnosti          0,0001400 EUR
  za poslovne površine v stavbah, ki se
  uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v
  uporabi podjetja (poslovni namen)        0,0002802 EUR
  nezazidana stavbna zemljišča – fizične osebe
  (stanovanjski namen)               0,0000790 EUR
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 032-0010/2014
Šmarjeta, dne 24. decembra 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost