Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4140. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015, stran 11140.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji), 36. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015
1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica za leto 2015, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, v višini 17,20 EUR na efektivno uro.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu se za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica subvencionira v celoti iz občinskega proračuna.
3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-10/2014
Škofljica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost