Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4138. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za del leta 2014, stran 11139.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 103/07, 99/13 in 46/14) ter 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za del leta 2014
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah za Občinski svet Občine Škofja Loka, ki so bile dne 5. 10. 2014, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, to je najmanj 134 glasov.
2. člen
V proračunu Občine Škofja Loka za leto 2014 je za financiranje političnih strank, na postavki 1.4.5. namenjeno 10.644 EUR.
Z dnem konstitutivne seje, dne 3. 11. 2014, se je začel mandat novoizvoljenega občinskega sveta. Političnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidatke in kandidate na volitvah dne 5. 10. 2014 zato pripada za leto 2014 sorazmerni del zneska, iz prejšnjega odstavka, v višini 1.691,37 EUR.
Znesek iz prejšnjega odstavka se razdeli med politične stranke sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobile na volitvah dne 5. 10. 2014, in sicer 0,36063 EUR za vsak dobljeni glas.
3. člen
Posamezne politične stranke, ki so kandidirale kandidatke in kandidate na volitvah za Občinski svet Občine Škofja Loka, ki so bile dne 5. 10. 2014, prejmejo za del leta 2014, to je za del od 3. novembra do 31. decembra, iz proračuna Občine Škofja Loka za leto 2014 naslednji znesek:
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Politična stranka      | Št. glasov|  €/glas|  Znesek za|
|              |      |     |  del leta|
|              |      |     |    2014|
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Slovenska ljudska stranka  |    715| 0,36063|  257,85 €|
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Glas žensk Slovenije    |    145| 0,36063|   52,29 €|
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Stranka Mira Cerarja    |    593| 0,36063|  213,86 €|
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Nova Slovenija – Krščanski |    746| 0,36063|  269,03 €|
|demokrati          |      |     |      |
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Slovenska demokratska    |    1251| 0,36063|  451,15 €|
|stranka           |      |     |      |
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Iniciativa za demokratični |    621| 0,36063|  223,95 €|
|socializem         |      |     |      |
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|Socialni demokrati     |    291| 0,36063|  104,94 €|
+----------------------------+-----------+---------+------------+
|DeSUS            |    328| 0,36063|  118,29 €|
+----------------------------+-----------+---------+------------+
4. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam nakažejo do 31. 12. 2014 na njihove transakcijske račune.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 3. 11. 2014.
Št. 410-1/2014
Škofja Loka, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost