Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4128. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu, stran 11132.

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 98/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Pravilnika o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu (Uradni list RS, št. 110/09, 46/10) (v nadaljevanju: Pravilnik), in se glasi:
»Uredniku občinskega glasila »Pod rečiškim zvonom«, ki ni uslužbenec Občine Rečica ob Savinji, pripada nagrada – honorar, v višini 12,00 EUR na eno stran izdanega občinskega glasila, ne glede na vsebino in pripravljavca strani.«
2. člen
Tretji odstavek Pravilnika se spremeni in se glasi:
»Uredniku ali članu uredniškega odbora, ki je uslužbenec Občine Rečica ob Savinji, se v mesecu, ko glasilo izide, prizna dodatek, v skladu s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev.«
3. člen
Vse ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-18
Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost