Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4110. Sklep o uskladitvi neprofitnih najemnin v Občini Moravske Toplice, stran 11118.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) in 1. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 62/10 – ZUPJS, 40/13) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o uskladitvi neprofitnih najemnin v Občini Moravske Toplice
1. člen
Letna stopnja neprofitne najemnine za vsa najemna stanovanja v lasti Občine Moravske Toplice znaša 4,00 % od vrednosti stanovanja.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
3. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi neprofitne najemnine (Uradni list RS, št. 24/05).
Št. 352-00005/2014-3
Moravske Toplice, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost