Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4095. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 11097.

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen
Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za gospodinjstva subvencionirala v višini 45 %, v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.
Višina subvencije se vsako nadaljnje leto zmanjša po stopnji 5 %.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Kočevje izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kočevje d.o.o., na podlagi mesečnega zahtevka.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost