Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4093. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, stran 11096.

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje
1. člen
Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje za gospodinjstva subvencionirala v višini 45 %, v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.
Višina subvencije se vsako nadaljnje leto zmanjša po stopnji 5 %.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Kočevje izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje Javno komunalno podjetje komunala Kočevje d.o.o., na podlagi mesečnega zahtevka.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 301-4/2013 o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, ki ga je Občinski svet Občine Kočevje sprejel na 33. redni seji dne 12. 12. 2013.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost