Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4089. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, stran 11093.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZUIZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI in 40/12 – ZUJF), 18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, in 120/05) je Občinski svet na podlagi določil 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10 in 50/14) in na podlagi 6. in 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-­izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14) na 2. seji z dne 22. 12. 2014 sprejel
S K L E P
I.
Določi se cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v višini
– Dnevni program prvega starostnega obdobja 413,11 EUR
– Dnevni program drugega starostnega obdobja 320,41 EUR
– Kombinirani oddelek 337,69 EUR.
Nove cene veljajo od 1. 1. 2015 dalje.
II.
Določi se osnova za izračun obveznosti – cena za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva vzgojno varstvena družina Ježek (VVD Ježek) – program prvega starostnega obdobja v višini 469,52 EUR.
Nova osnova – cena se uporablja od 1. 1. 2015 dalje.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani, št. 6020-0002/2009-2 z dne 17. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 107/09).
Št. 0320-0009/2014-11
Dol pri Ljubljani, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost