Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4068. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2014–2018, stran 10978.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. seji dne 22. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2014–2018
I.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v Občini Zagorje ob Savi, znaša v mandatnem obdobju 2014–2018 0,3 % primerne porabe (PPi) oziroma sredstev, ki jih ima Občina Zagorje ob Savi opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.
II.
Politični stranki se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Zagorje ob Savi sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, če je dobila najmanj polovico števila glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
III.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove transakcijske račune.
IV.
Obseg dodeljenih sredstev posameznim političnim strankam se vsako leto določi s posebnim sklepom, ki ga sprejme župan in se posreduje posameznim političnim strankam v vednost.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2014 dalje.
Št. 410-61/2014
Zagorje ob Savi, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.