Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4067. Sklep o izdaji soglasja k sporazumnemu prenehanju pogodbe o izvajanju javne službe socialno varstvene storitve »pomoč na domu«, stran 10978.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09), ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB1, 44/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 22. 12. 2014 sprejel
S K L E P E
1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k sporazumnemu prenehanju pogodbe o izvajanju javne službe socialno varstvene storitve »pomoč na domu« s sedanjim izvajalcem storitve – Centrom za socialno delo Zagorje ob Savi.
2.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k sklenitvi pogodbe o izvajanju javne službe socialno varstvene storitve »pomoč na domu« z novim izvajalcem storitve – Domom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake, za obdobje 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.
3.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ekonomski ceni storitve »pomoč na domu«, ki od 1. 1. 2015 znaša 14,71 € na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 12,82 € na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,89 € na uro.
Ekonomska cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, znaša 18,39 € na efektivno uro. V ekonomsko ceno storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 16,50 € na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,89 € na uro.
Ekonomska cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 19,40 € na efektivno uro. V ekonomsko ceno storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 17,51 € na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,89 € na uro.
4.
Občina bo iz sredstev proračuna pokrivala stroške neposredne oskrbe v višini 70 % cen opredeljenih v 3. točki tega sklepa, ter stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranje v višini 1,89 € na efektivno uro.
5.
Uporabnik bo za ceno storitve na efektivno uro plačal 3,85 €. Ob nedeljah ali v nočnem času bo cena za uporabnika znašala 4,95 € na efektivno uro, na državni praznik in dela prosti dan pa 5,25 €.
6.
Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu upravičenca obsega 120 efektivnih ur v povprečju na socialno oskrbovalko.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen pod številko 122-1/2013.
Št. 122-23/2014
Zagorje ob Savi, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.