Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4059. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Notarska fundacija – ustanova«, stran 10960.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP, 48/09, 8/10 – ZUP, 8/12 – ZVRS, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13 in 12/14) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Notarska fundacija – ustanova«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Notarska fundacija – ustanova«, ki jo je ustanovila Notarska Zbornica Slovenije, Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana pri notarki Nadi Kumer, Slovenska cesta 56, Ljubljana z notarsko listino opr. št. SV-369/2014 dne 5. marca 2014.
2. Notarska fundacija – ustanova ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Tavčarjeva ulica 2, Ljubljana.
3. Namen ustanove je:
– zbiranje sredstev oziroma nudenja denarne opomoči za dobrodelne oziroma humanitarne namene, organizacije ali soorganizacije različnih dobrodelnih akcij;
– nudenja vzajemne solidarnostne pomoči v skladu s pravilnikom Notarske zbornice Slovenije;
– znanstvene dejavnosti na področju pravnih ved, pravne kulture, ustvarjanja pogojev za čim boljše delovanje pravne države in dosego pravne varnosti na vseh področjih dela in življenja;
– uresničevanje lastnega izobraževalnega programa za potrebe notariata in delovanje Notarske zbornice Slovenije;
– izvajanje in podpiranje seminarjev, usposabljanj, konferenc, raziskovalnih projektov in publicistike s področja delovanja ustanove;
– nagrajevanja in štipendiranja mladih, mladih z manj priložnostmi in ostalih ciljnih skupin za posebne dosežke na področju prava in notarskega delovanja;
– izdajanje in prodaja publikacij in ostalega gradiva s področja dejavnosti ustanove.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Sonja Kralj, notarka, Francetova ulica 1A, Slovenj Gradec
– Andrej Dokler, notar, Maistrova ulica 2, Brežice
– Andrej Rozman, notar, Lapajnetova ulica 39, Idrija.
Št. 0070-69/2014/6
Ljubljana, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-3330-0051
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport