Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4058. Odločba o soglasju k spremembi imena ustanove in k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »KD Fundacija, ustanova«, stran 10960.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena v povezavi s 17. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP, 48/09, 8/10 – ZUP, 8/12 – ZVRS, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k spremembi imena ustanove in k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »KD Fundacija, ustanova«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k spremembi imena ustanove »KD Fundacija, ustanova« in k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »KD Fundacija, ustanova«, ki ga je sprejel ustanovitelj KD Group, finančna družba d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Karmen Mavrič, Zobčeva ulica 10, Novo mesto in ga je notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, sestavil v notarski listini opr. št. SV 360/14 z dne 9. aprila 2014.
Ime ustanove je: AS Fundacija, ustanova.
Št. 0070-70/2014/6
Ljubljana, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-3330-0052
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport