Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4057. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ustanova«, stran 10959.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ustanova«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ustanova«, ki jo je ustanovil Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, dne 16. maja 2012 pri notarki Dragici Papež z notarsko listino opr. št. SV 263/12 z dne 16. 5. 2012 in št. SV 284/12 z dne 31. 5. 2012.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Ustanova je ustanovljena, da s finančnimi in drugimi viri, preko štipendiranja odličnih tujih in domačih študentov, podpore gostovanja uveljavljenih tujih profesorjev ter na druge načine prispeva k doseganju odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. S tem prispeva k njeni vpetosti v mednarodno okolje in odgovarja na potrebe gospodarstva v povezavi s kakovostjo akademskega dela.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 25.000 evrov.
4. Člani prve uprave ustanove so Božo Jašovič, Dušan Mramor in Jože Mermal.
Št. 0070-80/2014/5
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2014-3330-0063
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport