Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4048. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 10936.

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12 in 47/13) se v 43.a členu v naslovu in prvem odstavku letnica »2014« nadomesti z letnico »2015«.
V drugem odstavku se letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00714-7/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-1711-0088
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik