Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4046. Uredba o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, stran 10935.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
1. člen
V Uredbi o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 58/07) se prvem odstavku 1. člena v oklepaju besedilo »št. 128/06« nadomesti z besedilom »št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I«.
V drugem odstavku se beseda »finance« nadomesti z besedama »javna naročila«.
2. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 2. člena se beseda »finance« nadomesti z besedama »javna naročila«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ne glede na tretji odstavek 2. člena uredbe v postopkih za ugotavljanje statusa naročnika, v katerih je Ministrstvo za finance prejelo pisni predlog za ugotavljanje statusa naročnika pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/14) in do njegove uveljavitve o statusu naročnika še ni odločilo, Ministrstvo za javno upravo odloči o statusu naročnika v roku 60 dni od prejema popolne vloge oziroma predloga za ugotavljanja statusa.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-52/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-1611-0109
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik