Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4044. Uredba o spremembah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, stran 10934.

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13 in 41/14) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom »uradno prečiščeno besedilo« doda vejica, besedilo »in 19/14« pa se nadomesti z besedilom »19/14 in 90/14 – ZDU-1I«.
2. člen
V 4. členu se beseda »finance« nadomesti z besedama »javna naročila«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Postopke oddaje skupnega javnega naročila, ki jih je začelo izvajati Ministrstvo za finance in do 1. januarja 2015 še niso zaključeni, dokonča Ministrstvo za javno upravo.
S 1. januarjem 2015 pooblastila za izvajanje postopka oddaje skupnega javnega naročila, ki ga je začelo izvajati Ministrstvo za finance in še ni zaključen, preidejo na Ministrstvo za javno upravo.
4. člen
Če je nosilec oziroma upravičenec finančnega zavarovanja izvajalec skupnega javnega naročanja, je za skupna javna naročila, ki jih je pred uveljavitvijo te uredbe oddalo Ministrstvo za finance, od 1. januarja 2015, ne glede na določbe posameznega finančnega zavarovanja, nosilec oziroma upravičenec zavarovanja Ministrstvo za javno upravo.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 00712-51/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-1611-0107
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost