Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4028. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2015, stran 10792.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2015
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2015.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan 1. januar 2015 znaša 910,82 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. januar 2015:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 9,56 EUR/m2,
– za ostala naselja = 6,38 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 351-0224/2014
Sevnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost