Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4025. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 10789.

Na podlagi 218. 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 106/09, 107/10, 103/11, 106/12 in 110/13), se spremeni 12. člen odloka tako, da glasi:
»Vrednost točke za leto 2015 znaša 0,00087 EUR.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2015.
Št. 3505-0009/2014
Sevnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost