Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4024. Odlok o spremembi območja naselja Zgornje Vodale in naselja Jeperjek ter preimenovanju dela naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol, stran 10788.

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Zgornje Vodale in naselja Jeperjek ter preimenovanju dela naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol
1. člen
Na območju Občine Sevnica se določi območje novega naselja Marendol ter spremeni območje naselja Zgornje Vodale in naselja Jeperjek, in sicer tako, da se del naselja Zgornje Vodale preimenuje v naselje Marendol, preostalemu delu naselja Zgornje Vodale pa se priključi del naselja Jeperjek.
2. člen
Območje spremembe meje med naselji Zgornje Vodale in Jeperjek in določitev novega naselja Marendol je prikazano v grafični prilogi Elaborata določitve območja naselja – predlog spremembe območij naselij Zgornje Vodale, Jeperjek in Marendol v merilu 1:5000, katerega je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod št. 35324-7/2014-2, dne 1. 4. 2014.
Kartografski prikaz je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Sevnica, kjer je na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
3. člen
V delu naselja Zgornje Vodale se ukinejo sedanje hišne številke 6, 7, 7a, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 in 30. Le-te se preimenujejo v naselje Marendol in ustrezno preštevilčijo.
V delu naselja Jeperjek se ukinejo sedanje hišne številke od 21 do 24. Le-te se preimenujejo v naselje Zgornje Vodale in ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Stroški izdelave in postavitve napisnih tabel pri vhodih v naselja bremenijo proračun Občine Sevnica.
Stroški za zamenjavo tablic s hišno številko in stroški zamenjave osebnih listin bremenijo občane naselij Zgornje Vodale, Jeperjek in Marendol.
5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka, vendar ne pred začetkom uporabe odloka, po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0002/2013
Sevnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost