Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4022. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10783.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninam:
– parcela parc. št. 3606/2, k.o. 1530 – Blatnik,
– parcela parc. št. 3503/2, k.o. 1522 – Pribišje,
vpisane kot last Občine Semič.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-36/2014-4
Semič, dne 18. decembra 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost