Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4009. Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica, stran 10767.

Na podlagi prvega odstavka 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 33. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Osilnica
1.
Za podžupana Občine Osilnica se imenuje Štimec Anamarija, stanujoča na naslovu Mirtoviči 2, 1337 Osilnica.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
3.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 032-0010/2010/4
Osilnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost