Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4008. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stran 10766.

Na podlagi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), v zvezi z 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05, 102/05 in 93/14) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2015 znaša:
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za stanovanja, stanovanjske in      | 0,00022361 EUR/m2|
|počitniške hiše in garaže zasebnih     |          |
|lastnikov                 |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za poslovno dejavnost, razen izjem za  | 0,00028361 EUR/m2|
|mestno jedro, določenih v tretji, četrti  |          |
|in peti alineji tega sklepa        |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za trgovino izven določenih območij v  | 0,00052650 EUR/m2|
|mestnem jedru               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za zasedene prostore za trgovino na   | 0,00026325 EUR/m2|
|območju mestnega jedra na naslednjih    |          |
|ulicah: Glavni trg, Florjanov trg,     |          |
|Prešernov trg, Rozmanova od št. 1 do št.  |          |
|30, Sokolska ulica, Čitalniška ulica,   |          |
|Hladnikova ulica, Strma pot, Vrhovčeva   |          |
|ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica,   |          |
|Šolska ulica, K sodišču, Streliška ulica, |          |
|Trubarjeva ulica, Cvelbarjeva ulica,    |          |
|Detelova ulica, Jenkova ulica, Kapiteljska |          |
|ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg in   |          |
|Pugljeva ulica               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za zasedene prostore za gostinsko    | 0,00021271 EUR/m2|
|dejavnost v sklopu »gospodarsko poslovnega |          |
|namena 2« in »storitveno dejavnost 2« na  |          |
|območju mestnega jedra na naslednjih    |          |
|ulicah: Glavni trg, Florjanov trg,     |          |
|Prešernov trg, Rozmanova od št. 1 do št.  |          |
|30, Sokolska ulica, Čitalniška ulica,   |          |
|Hladnikova ulica, Strma pot, Vrhovčeva   |          |
|ulica, Dilančeva ulica, Germova ulica,   |          |
|Šolska ulica, K sodišču, Streliška ulica, |          |
|Trubarjeva ulica, Cvelbarjeva ulica,    |          |
|Detelova ulica, Jenkova ulica, Kapiteljska |          |
|ulica, Mej vrti, Kosova ulica, Breg in   |          |
|Pugljeva ulica               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za objekte z dejavnostjo: izobraževanje, | 0,00028100 EUR/m2|
|zdravstvo in sociala            |          |
| v sklopu družbenih dejavnosti      |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za objekte z dejavnostjo: javna uprava  | 0,00056200 EUR/m2|
|in obramba                 |          |
| v sklopu družbenih dejavnosti      |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za nezazidana stavbna zemljišča,     | 0,00010309 EUR/m2|
|namenjena stanovanjski           |          |
| pozidavi na 1. in 2. območju       |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za nezazidana stavbna zemljišča,     | 0,00008009 EUR/m2|
|namenjena za izgradnjo stanovanjski    |          |
| površin na 3., 4. in 5. območju     |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za nezazidana stavbna zemljišča,     | 0,00054743 EUR/m2|
|namenjena za izgradnjo           |          |
| poslovnih površin – na 1. in 2. območju |          |
|v lasti pravnih oseb            |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za nezazidana stavbna zemljišča,     | 0,00043794 EUR/m2|
|namenjena za izgradnjo           |          |
| poslovnih površin – na 1. in 2. območju |          |
|v lasti fizičnih oseb           |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– za nezazidana stavbna zemljišča,     | 0,00042531 EUR/m2|
|namenjena za izgradnjo           |          |
|  poslovnih površin na 3., 4. in 5.    |          |
|območju.                  |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
II.
V I. točki določena vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča velja na dan 31. 12. 2014 in se uporablja za odmero nadomestila pravnim in fizičnim osebam za leto 2015 in se med letom ne spreminja.
III.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2015 dalje. Pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do sprejetja nove vrednosti točke se vrednost točke določi tako, da se vrednost iz preteklega leta revalorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
IV.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010, št. 426-45/2009 (Uradni list RS, št. 96/09).
Št. 426-2/2014
Novo mesto, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.

AAA Zlata odličnost