Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3998. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Lendava, stran 10751.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) je Občinska volilna komisija Lendava na 3. dopisni seji dne 2. 12. 2014 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu mag. Antonu BALAŽEK-u na podlagi prvega odstavka 37. člena in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ob potrditvi mandata župana občine prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava,
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjega kandidata z liste »Anton Balažek – Županova lista« to je Đanina KUTNJAKA, roj. 14. 9. 1963, iz Lendave, Kidričeva ulica 10, ki je dne 17. 11. 2014 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa o potrditvi mandata novemu članu občinskega sveta.
Št. 041-0083/2014
Lendava, dne 2. decembra 2014
Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.

AAA Zlata odličnost