Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3990. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kozje, stran 10745.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – Odl. US, 1/99 – ZNIDC, 24/99 – Odl. US, 70/00, 51/02, 94/02 – Odl. US, 69/05, 103/07, 99/13, 46/14) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 3. redni seji dne 22. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Kozje
I.
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Kozje sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, se deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
II.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Kozje, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Kozje.
III.
Višina sredstev namenjenih političnim strankam se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima Občina Kozje zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po sprejemu Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2015.
Št. 032-0002/2014-3/09
Kozje, dne 22. decembra 2014
Županja
Občine Kozje
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost