Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3989. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2015, stran 10745.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 3. redni seji dne 22. 12. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2015 16,58 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 14,58 EUR, stroški vodenja pa 2,00 EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 12,08 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,50 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40 % in znaša 23,21 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,91 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,30 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 24,87 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,12 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,75 EUR.
IV.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje številka: 032-0005/2011-22/13 z dne 23. 12. 2013.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. 1. 2015.
Št. 032-0002/2014-3/07
Kozje, dne 22. decembra 2014
Županja
Občine Kozje
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost