Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3964. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 10695.

Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14 in 52/14)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Dušan Mramor, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 9. 12. 2014.
2. člen
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja)
Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:
– od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015, 10 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 2,68 eura,
– od 1. julija 2015 do 31. oktobra 2015, 15 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 4,02 eura in
– od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura.
Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13) znašajo:
– od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015, 10 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. julija 2015 do 31. oktobra 2015, 15 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).
Od 1. januarja 2016 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015 in 1. januarjem 2016.
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 so določeni v prilogi tega aneksa.
3. člen
(objava usklajenih zneskov)
Usklajene zneske iz tretjega odstavka 2. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati tretji odstavek 7. člena in 8. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13).
5. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 9. 12. 2014.
Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015
+-----------+------------------+------------------+-------------+
| Premijski | Minimalna premija|Dodatna premija na|  Skupna  |
|  razred | od 1. 1. 2015 do | dopolnjena leta | premija od |
|      |  30. 6. 2015  |  delovne dobe  | 1. 1. 2015 |
|      |         |         | do 30. 6. |
|      |         |         |   2015  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
| zap. št. |    v EUR   |  Leta  | v EUR |  v EUR  |
|      |         | delovne |    |       |
|      |         | dobe na |    |       |
|      |         |dan 1. 8. |    |       |
|      |         |  2003  |    |       |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   1   |    2,68    |  0   | 0,00 |   2,68  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   2   |    2,68    |  1   | 0,07 |   2,75  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   3   |    2,68    |  2   | 0,14 |   2,82  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   4   |    2,68    |  3   | 0,21 |   2,89  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   5   |    2,68    |  4   | 0,28 |   2,96  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   6   |    2,68    |  5   | 0,34 |   3,02  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   7   |    2,68    |  6   | 0,41 |   3,09  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   8   |    2,68    |  7   | 0,48 |   3,16  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   9   |    2,68    |  8   | 0,55 |   3,23  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   10  |    2,68    |  9   | 0,62 |   3,30  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   11  |    2,68    |  10  | 0,69 |   3,37  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   12  |    2,68    |  11  | 0,76 |   3,44  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   13  |    2,68    |  12  | 0,83 |   3,51  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   14  |    2,68    |  13  | 0,89 |   3,57  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   15  |    2,68    |  14  | 0,96 |   3,64  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   16  |    2,68    |  15  | 1,03 |   3,71  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   17  |    2,68    |  16  | 1,10 |   3,78  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   18  |    2,68    |  17  | 1,17 |   3,85  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   19  |    2,68    |  18  | 1,24 |   3,92  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   20  |    2,68    |  19  | 1,31 |   3,99  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   21  |    2,68    |  20  | 1,39 |   4,07  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   22  |    2,68    |  21  | 1,46 |   4,14  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   23  |    2,68    |  22  | 1,54 |   4,22  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   24  |    2,68    |  23  | 1,63 |   4,31  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   25  |    2,68    |  24  | 1,71 |   4,39  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   26  |    2,68    |  25  | 1,80 |   4,48  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   27  |    2,68    |  26  | 1,90 |   4,58  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   28  |    2,68    |  27  | 2,00 |   4,68  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   29  |    2,68    |  28  | 2,09 |   4,77  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   30  |    2,68    |  29  | 2,20 |   4,88  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   31  |    2,68    |  30  | 2,32 |   5,00  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   32  |    2,68    |  31  | 2,43 |   5,11  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   33  |    2,68    |  32  | 2,55 |   5,23  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   34  |    2,68    |  33  | 2,68 |   5,36  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   35  |    2,68    |  34  | 2,80 |   5,48  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   36  |    2,68    |35 in več | 2,94 |   5,62  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+

+-----------+------------------+------------------+-------------+
| Premijski | Minimalna premija|Dodatna premija na|  Skupna  |
|  razred | od 1. 7. 2015 do | dopolnjena leta | premija od |
|      |  31. 10. 2015  |  delovne dobe  | 1. 7. 2015 |
|      |         |         | do 31. 10. |
|      |         |         |   2015  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
| zap. št. |    v EUR   |  Leta  | v EUR |  v EUR  |
|      |         | delovne |    |       |
|      |         | dobe na |    |       |
|      |         |dan 1. 8. |    |       |
|      |         |  2003  |    |       |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   1   |    4,02    |  0   | 0,00 |   4,02  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   2   |    4,02    |  1   | 0,10 |   4,12  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   3   |    4,02    |  2   | 0,21 |   4,23  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   4   |    4,02    |  3   | 0,31 |   4,33  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   5   |    4,02    |  4   | 0,41 |   4,43  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   6   |    4,02    |  5   | 0,52 |   4,54  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   7   |    4,02    |  6   | 0,62 |   4,64  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   8   |    4,02    |  7   | 0,72 |   4,74  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   9   |    4,02    |  8   | 0,83 |   4,85  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   10  |    4,02    |  9   | 0,93 |   4,95  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   11  |    4,02    |  10  | 1,03 |   5,05  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   12  |    4,02    |  11  | 1,13 |   5,15  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   13  |    4,02    |  12  | 1,24 |   5,26  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   14  |    4,02    |  13  | 1,34 |   5,36  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   15  |    4,02    |  14  | 1,44 |   5,46  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   16  |    4,02    |  15  | 1,55 |   5,57  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   17  |    4,02    |  16  | 1,65 |   5,67  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   18  |    4,02    |  17  | 1,75 |   5,77  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   19  |    4,02    |  18  | 1,86 |   5,88  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   20  |    4,02    |  19  | 1,96 |   5,98  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   21  |    4,02    |  20  | 2,08 |   6,10  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   22  |    4,02    |  21  | 2,19 |   6,21  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   23  |    4,02    |  22  | 2,31 |   6,33  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   24  |    4,02    |  23  | 2,44 |   6,46  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   25  |    4,02    |  24  | 2,57 |   6,59  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   26  |    4,02    |  25  | 2,70 |   6,72  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   27  |    4,02    |  26  | 2,85 |   6,87  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   28  |    4,02    |  27  | 2,99 |   7,01  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   29  |    4,02    |  28  | 3,14 |   7,16  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   30  |    4,02    |  29  | 3,30 |   7,32  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   31  |    4,02    |  30  | 3,47 |   7,49  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   32  |    4,02    |  31  | 3,64 |   7,66  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   33  |    4,02    |  32  | 3,83 |   7,85  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   34  |    4,02    |  33  | 4,01 |   8,03  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   35  |    4,02    |  34  | 4,20 |   8,22  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+
|   36  |    4,02    |35 in več | 4,42 |   8,44  |
+-----------+------------------+----------+-------+-------------+

+-----------+--------------+----------------------+-------------+
| Premijski |  Minimalna | Dodatna premija na |  Skupna  |
|  razred | premija od 1.|  dopolnjena leta  | premija od |
|      | 11. 2015 do |   delovne dobe   | 1. 11. 2015 |
|      | 31. 12. 2015 |           | do 31. 12. |
|      |       |           |   2015  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
| zap. št. |   v EUR  | Leta delovne | v EUR |  v EUR  |
|      |       | dobe na dan |    |       |
|      |       | 1. 8. 2003 |    |       |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   1   |   8,03   |   0    | 0,00 |   8,03  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   2   |   8,03   |   1    | 0,21 |   8,24  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   3   |   8,03   |   2    | 0,41 |   8,44  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   4   |   8,03   |   3    | 0,62 |   8,65  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   5   |   8,03   |   4    | 0,83 |   8,86  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   6   |   8,03   |   5    | 1,03 |   9,06  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   7   |   8,03   |   6    | 1,24 |   9,27  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   8   |   8,03   |   7    | 1,44 |   9,47  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   9   |   8,03   |   8    | 1,65 |   9,68  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   10  |   8,03   |   9    | 1,86 |   9,89  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   11  |   8,03   |   10   | 2,06 |  10,09  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   12  |   8,03   |   11   | 2,27 |  10,30  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   13  |   8,03   |   12   | 2,48 |  10,51  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   14  |   8,03   |   13   | 2,68 |  10,71  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   15  |   8,03   |   14   | 2,89 |  10,92  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   16  |   8,03   |   15   | 3,10 |  11,13  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   17  |   8,03   |   16   | 3,30 |  11,33  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   18  |   8,03   |   17   | 3,51 |  11,54  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   19  |   8,03   |   18   | 3,71 |  11,74  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   20  |   8,03   |   19   | 3,92 |  11,95  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   21  |   8,03   |   20   | 4,16 |  12,19  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   22  |   8,03   |   21   | 4,39 |  12,42  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   23  |   8,03   |   22   | 4,62 |  12,65  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   24  |   8,03   |   23   | 4,88 |  12,91  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   25  |   8,03   |   24   | 5,14 |  13,17  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   26  |   8,03   |   25   | 5,40 |  13,43  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   27  |   8,03   |   26   | 5,69 |  13,72  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   28  |   8,03   |   27   | 5,99 |  14,02  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   29  |   8,03   |   28   | 6,27 |  14,30  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   30  |   8,03   |   29   | 6,60 |  14,63  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   31  |   8,03   |   30   | 6,95 |  14,98  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   32  |   8,03   |   31   | 7,28 |  15,31  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   33  |   8,03   |   32   | 7,66 |  15,69  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   34  |   8,03   |   33   | 8,03 |  16,06  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   35  |   8,03   |   34   | 8,41 |  16,44  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
|   36  |   8,03   | 35 in več  | 8,83 |  16,86  |
+-----------+--------------+--------------+-------+-------------+
Št. 0103-670/2014/1
Ljubljana, dne 9. decembra 2014
EVA 2014-1711-0091
Vlada Republike Slovenije
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
Sindikat veterinarjev Slovenije – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
Mitja Šuštar l.r.
 
Sindikat državnih organov Slovenije
Frančišek Verk l.r.
 
Policijski sindikat Slovenije
Radivoj Uroševič l.r.
 
Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Pečnik l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar
NI PODPISAL
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Peter Majcen l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
dr. Janez Posedi l.r.
 
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Aleksander Ogrizek l.r.
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – Sindikat farmacevtov Slovenije
Damir Domjan l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Aleksander Jus l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – Sindikat Vladne agencije Slovenije
Andreja Škoflek l.r.
 
Sindikat slovenskih diplomatov
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik l.r.
 
Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije
Miran Raković l.r.
 
SILMES – Sindikat laboratorijske medicine Slovenije
Stane Tomšič l.r.
 
Sindikat Ministrstva za obrambo
Darko Milenkovič l.r.
 
Sindikat novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič l.r.
 
Sindikat delavcev pravosodja Slovenije
Tomaž Virnik l.r.
 
Sindikat centrov za socialno delo – Since 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
Sindikat sevalcev Slovenije PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
Sindikat Kapitanije Slovenije
Loredano Cetin
NI PODPISAL
 
Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.
 
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije
Anton Obreht
NI PODPISAL
 
SORS – Sindikat občinskih redarjev Slovenije
Predrag Vasić l.r.
 
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije
Marko Belavič l.r.
 
Sindikat delavcev Statističnega urada RS
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL
 
Sindikat vojakov Slovenije
Gvido Novak
NI PODPISAL
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Roman Šuen
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 12. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-10 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti Republike Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 22/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti