Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3963. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 10694.

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/2013 – ZIPRS1415 in 45/14)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za javno upravo Boris Koprivnikar in minister za finance dr. Dušan Mramor
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S š t. 7
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 9. 12. 2014.
2. člen
Plačna lestvica iz prvega odstavka 44. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) se na podlagi Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 9. 12. 2014 uporablja tudi v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Od 1. 1. 2016 dalje se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev uporablja plačna lestvica, določena v Prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14).
3. člen
Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31. decembra 2015 ne uskladi.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da razen z ukrepi, dogovorjenimi v Dogovoru iz 1. člena tega aneksa, v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ne bo brez soglasja s podpisniki tega aneksa dodatno posegla v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega aneksa.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega aneksa, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa preneha veljati drugi odstavek 3. člena Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 46/13).
6. člen
Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 z dne 9. 12. 2014.
Št. 0103-669/2014/1
Ljubljana, dne 9. decembra 2014
EVA 2014-1711-0092
Vlada Republike Slovenije
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
Sindikat veterinarjev Slovenije – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije
Mitja Šuštar l.r.
 
Sindikat državnih organov Slovenije
Frančišek Verk l.r.
 
Policijski sindikat Slovenije
Radivoj Uroševič l.r.
 
Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Pečnik l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar
NI PODPISAL
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Peter Majcen l.r.
 
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Aleksander Ogrizek l.r.
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – Sindikat farmacevtov Slovenije
Damir Domjan l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Aleksander Jus l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – Sindikat Vladne agencije Slovenije
Andreja Škoflek l.r.
 
Sindikat slovenskih diplomatov
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik l.r.
 
Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije
Miran Raković l.r.
 
SILMES – Sindikat laboratorijske medicine Slovenije
Stane Tomšič l.r.
 
Sindikat Ministrstva za obrambo
Darko Milenkovič l.r.
 
Sindikat novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič l.r.
 
Sindikat delavcev pravosodja Slovenije
Tomaž Virnik l.r.
 
Sindikat centrov za socialno delo – Since 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
Sindikat sevalcev Slovenije PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
Sindikat Kapitanije Slovenije
Loredano Cetin
NI PODPISAL
 
Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.
 
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije
Anton Obreht
NI PODPISAL
 
SORS – Sindikat občinskih redarjev Slovenije
Predrag Vasić l.r.
 
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije
Marko Belavič l.r.
 
Sindikat delavcev Statističnega urada RS
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL
 
Sindikat vojakov Slovenije
Gvido Novak
NI PODPISAL
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Roman Šuen
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 12. 2014 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-32 o tem, da je Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti