Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3962. Sklep o višini maksimalne obrestne mere, stran 10693.

Na podlagi 5. točke 109. člena, 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) in drugega odstavka 14. člena Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01, 69/01, 85/05, 66/08 in 94/14) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P
o višini maksimalne obrestne mere
1. člen
(predmet sklepa)
Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 14. člena Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01, 69/01, 85/05, 66/08 in 94/14) določi maksimalno obrestno mero, ki jo zavarovalnica lahko uporablja pri vrednotenju dolgoročnih obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ki v izračunu premije in obveznosti upoštevajo zajamčeno obrestno mero.
2. člen
(maksimalna obrestna mera)
Maksimalna obrestna mera za novo sklenjene pogodbe, ki jo zavarovalnica lahko uporabi pri vrednotenju dolgoročnih obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ki v izračunu premije in obveznosti upoštevajo zajamčeno obrestno mero, znaša 1,75 % na leto.
3. člen
(prehodne določbe)
(1) Zavarovalnice se morajo z določbo tega sklepa uskladiti najkasneje do 1. 7. 2015 na način, da v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij za zavarovalne pogodbe z začetkom veljavnosti od 1. 7. 2015 dalje upoštevajo obrestno mero, ki ni višja od maksimalne obrestne mere, predpisane v 2. členu tega sklepa.
(2) Do uskladitve z določbami tega sklepa znaša maksimalna obrestna mera za novo sklenjene pogodbe, ki jo zavarovalnica lahko uporablja pri vrednotenju dolgoročnih obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ki v izračunu premije in obveznosti upoštevajo zajamčeno obrestno mero, 2,75 % na leto.
4. člen
(končna določba)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o višini maksimalne obrestne mere (Uradni list RS, št. 128/04).
Št. 40151-3084/2014
Ljubljana, dne 23. decembra 2014
EVA 2014-1611-0111
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost