Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3961. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Jakoba Aljaža, ustanova«, stran 10693.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Jakoba Aljaža, ustanova«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Jakoba Aljaža, ustanova«, ki so jo pri notarki Mariji Murnik, Koroška cesta 21, Kranj (z notarsko listino opr. št. SV-477/2014 dne 3. 4. 2014, dopolnjeno z notarskimi listinami SV 651/2014-1 z dne 23. 5. 2014 in 19. 6. 2014) ustanovili ustanovitelji: Tony Del Fabro, Planina 20, 4000 Kranj, Tanja Frank Eler, Ulica Angelce Hlebce 1, 4000 Kranj, Valerija Jenko, Hrastje 207, 4000 Kranj, Robert Rauch, Ulica Juleta Gabrovška 18, 4000 Kranj, Milena Ristić, Grmičeva ulica 2, 4000 Kranj in Irena Štopfer, Ulica Gorenjskega odreda 2, 4000 Kranj.
2. »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Jakoba Aljaža, ustanova« ima sedež v Kranju. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Ulica Tončka Dežmana 1, Kranj.
3. Namen ustanove je s finančnimi viri prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti učencev in enakopravnemu vključevanju otrok iz socialno šibkejših okolij v vse aktivnosti šole.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Tony Del Fabro, Planina 20, 4000 Kranj
– Tanja Frank Eler, Ulica Angelce Hlebce 1, 4000 Kranj
– Valerija Jenko, Hrastje 207, 4000 Kranj
– Robert Rauch, Ulica Juleta Gabrovška 18, 4000 Kranj
– Milena Ristić, Grmičeva ulica 2, 4000 Kranj in
– Irena Štopfer, Ulica Gorenjskega odreda 2, 4000 Kranj.
Št. 0070-71/2014/7
Ljubljana, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-3330-0054
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost