Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3957. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Rok-Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom«, stran 10692.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP, 48/09, 8/10 – ZUP, 8/12 – ZVRS, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13,12/14, 90/14 in 90/14) izdaja
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Rok-Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom«
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Rok-Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom«, ki sta jo ustanovila Rok Kvaternik, Georga Washingtona 54, 11000 Beograd, Republika Srbija in Založba Rokus-Klett, d.o.o., Stegne 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Maruša Marija Kmet, direktorica družbe, dne 25. 7. 2013 pri notarki Eriki Braniselj, Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana z notarsko listino opr. št. SV 830/2013, dopolnjeno z notarsko listino opr. št. SV 866/2013 dne 6. 8. 2013.
2. Fundacija Rok-Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Stegne 9b, Ljubljana.
3. Namen ustanove:
– je finančna pomoč nadarjenim šoloobveznim otrokom, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov;
– prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti oziroma dostopnosti za razvoj talentov;
– razvijanje pripravljenosti za pomoč in ustvarjanje višje ravni solidarnosti (spodbujanje ljudi k pomoči v smislu donacij);
– razvijanje možnosti za doseganje višje ravni razvoja talentov mladih in s tem kakovosti družbe.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 5.000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Maruša Marija Kmet, Blaževa ulica 6, 4220 Škofja Loka
– Bojan Vrtač, Selo pri Vodicah 9, 1217 Vodice in
– Katja Zidar, Dol pri Ljubljani 13, 1262 Dol pri Ljubljani.
Št. 0070-63/2014/7
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2014-3330-0044
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost