Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3954. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2015, stran 10669.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 90/14) in za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP–C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2015
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP–C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
-----------------------------------------------------------------
   Od vrednosti €    Znaša davek
   nad     do     €      %       €
-----------------------------------------------------------------
         8.401,16         0,10
  8.401,16  46.673,05   8,41  +  0,20  nad  8.401,16
  46.673,05  93.346,06   84,93  +  0,30  nad  46.673,05
  93.346,06  140.019,12  224,94  +  0,45  nad  93.346,06
 140.019,12  186.692,15  435,01  +  0,65  nad 140.019,12
 186.692,15  240.699,50  738,36  +  0,85  nad 186.692,15
 240.699,50        1.197,44  +  1,00  nad 240.699,50
-----------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
-----------------------------------------------------------------
   Od vrednosti €    Znaša davek
   nad     do     €      %       €
-----------------------------------------------------------------
         8.401,16         0,20
  8.401,16  46.673,05   16,80  +  0,40  nad  8.401,16
  46.673,05  93.346,06  169,90  +  0,60  nad  46.673,05
  93.346,06  140.019,12  449,94  +  0,80  nad  93.346,06
 140.019,12  186.692,15  823,29  +  1,00  nad 140.019,12
 186.692,15  240.699,50 1.290,03  +  1,25  nad 186.692,15
 240.699,50        1.965,14  +  1,50  nad 240.699,50
-----------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
-----------------------------------------------------------------
   Od vrednosti €    Znaša davek
   nad     do     €      %       €
-----------------------------------------------------------------
         8.401,16         0,15
  8.401,16  46.673,05   12,59  +  0,35  nad  8.401,16
  46.673,05  93.346,06  146,56  +  0,55  nad  46.673,05
  93.346,06  140.019,12  403,26  +  0,75  nad  93.346,06
 140.019,12  186.692,15  753,31  +  1,00  nad 140.019,12
 186.692,15        1.158,02  +  1,25  nad 186.692,15
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-837/2014/9
Ljubljana, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-1611-0092
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost