Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3780. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stran 10429.

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 14/93 in Uradni list RS, št. 21/01, Uradne objave Snežnik, št. 5/2004) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 1. seji dne 10. 12. 2014, na 3. seji dne 11. 12. 2014, sprejel naslednji
S K L E P
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Il. Bistrica znaša v letu 2015:
   – za fizične osebe       EUR 0,00167
  – za pravne osebe       EUR 0,00147.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2015.
Št. 422-108/2014
Ilirska Bistrica, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.