Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3587. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 10063.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 4. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: proračuna), če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Višina sredstev namenjenih političnim strankam se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Šmarje pri Jelšah zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo praviloma mesečno oziroma v skladu s sklenjenimi pogodbami na njihove transakcijske račune.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, financiranje strank v skladu s 1. členom tega sklepa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2015.
Št. 03212-0048/2014
Šmarje pri Jelšah, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost