Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3583. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2015, stran 10061.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 2. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2015
1. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, in sicer naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami.
2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom, bo občina zagotavljala sredstva v letni višini 60,00 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 5,00 €) nakazovala na transakcijski račun CSD.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen
Cene veljajo in se uporabljajo za leto 2015.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-0032/2014-1
Tišina, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost