Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3582. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2015, stran 10061.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 2. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2015
1. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, in sicer naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe,
– priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih pomoči,
– zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
– vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavljala sredstva kot pavšal (predvidoma 50 odločb v letu 2015) v letni višini 250,00 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 20,83 €) nakazovala na transakcijski račun CSD.
Višina skupnih stroškov za izdano odločbo je 5,00 €. V primeru, da bo v letu 2015 izdanih več odločb, kot je predvidenih v letnem pavšalu, bo CSD v mesecu decembru poslal dodatni zahtevek za te odločbe.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen
Cene veljajo in se uporabljajo za leto 2015.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-0031/2014-1
Tišina, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost