Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3572. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana mestnega sveta na naslednjega kandidata, stran 10054.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, št. 032-0028/2014-2 z dne 6. 11. 2014, ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014, je Občinska volilna komisija na dopisni seji, ki je trajala od 19. 11. do 21. 11. 2014 do 12. ure, sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota ugotavlja:
– da je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na svoji 1. seji, dne 6. novembra 2014, na podlagi 37.b člena, v povezavi s peto alineo prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) sprejel ugotovitveni sklep, da mag. Aleksandru Jevšku preneha mandat člana mestnega sveta, in da mag. Aleksander Jevšek v 8 dnevnem pritožbenem roku ni vložil pritožbe zoper ugotovitveni sklep mestnega sveta o prenehanju mandata;
– da mandat člana mestnega sveta preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialni demokrati, v 2. volilni enoti;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov Socialni demokrati v volilni enoti 2 Zoran Hoblaj, roj. 3. 11. 1967, stanujoč Murska Sobota, Šolsko naselje 10;
– da je kandidat dne 19. 11. 2014 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana mestnega sveta.
II.
Ta ugotovitveni sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0011/2014-12
Murska Sobota, dne 21. novembra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič l.r.

AAA Zlata odličnost