Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3562. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci, stran 10049.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPD1, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 34. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 1. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci
I.
Za podžupana Občine Gornji Petrovci imenujem Ernesta Kerčmarja, rojenega 14. 11. 1952, stanujočega Adrijanci 23, 9203 Petrovci.
II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2014 dalje.
Št. 032-0081/2014-1
Gornji Petrovci, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost