Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3557. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji, stran 10015.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, četrtega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 66. člena, petega odstavka 68. člena in drugega odstavka 69. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Uradni list RS, št. 90/04) se v prvem odstavku 5. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasme se uporabljajo kriteriji iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
V prilogi 1 se v preglednici v vrstici pod zaporedno številko 9 besedilo »4-tvegana,« nadomesti z besedilom »4-neogrožena.«, besedilo »5-neogrožena.« pa se črta.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-441/2014
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EVA 2014-2330-0207
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost